Breaking

แถบผ้าสะท้อนแสง

แถบผ้าสะท้อนแสง
แถบผ้าสะท้อนแสง สำหรับเย็บติดเสื้อผ้า ชุดพนักงาน ชุดกีฬ่า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่แสงน้อย หรือ ในเวลากลางคืน 
เนื่องจากในเวลา่การคืนมีแสงสว่างน้อยจึง ทำให้เกิดอันตรายจาการมองเห็นตำแหน่งไม่ชัดเจนได้ง่าย โดยเฉพาะบนท้องถนน และบริเวณไหล่ทาง การติดแถบผ้าสะท้อนแสง จะทำให้แถบผ้าสะท้อนกับ แสงไฟรถยนต์ ทำให้เป็นจุดสังเกตุมองเห็นได้จากระยะไกล ผู้ขับขี่มองเห็นได้ง่าย และจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

No comments:

Post a Comment